Skip to content Skip to footer

Ik weet niet van waar jullie zijn

… is’t nu van hier of van daar …

maar ginds loert wel degelijk gevaar

Staakt gerust het zuchten slaken

wij gaan onze taak niet verzaken…

Bells-Martels gaan ook over jullie zieltjes waken!

Een sferig samenspel van Bert Beyens en Jago Moons